Agenda en Tarieven
© Vie-Zie 2014  -  All Rights Reserved.
Informatie en Contact
Vie-Zie
Begeleiding en opstellingen
Vie-Zie staat voor leven en kijken In ons leven van alle dag ontstaan ongemerkt patronen en verstrikkingen die vaak hun oorsprong vinden in het gezin van herkomst. Sommige daarvan staan onze persoonlijke ontwikkeling in de weg. Door samenhang zichtbaar te maken tussen personen, situaties, verlangens en problemen krijg je nieuwe inzichten en komen oplossingen in beeld, die je in je eigen leven kunt integreren.
Coaching en Supervisie
systeemgerichte coaching, supervisie,gezinsbegeleiding en familieopstellingen
Mary van Deursen
Toen ik in 1984 moest kiezen voor een beroepsopleiding vond ik dat hartstikke lastig. Ik wilde iets met muziek maar geen conservatorium. Het werd muziektherapie en zodoende ben ik "per toeval" de hulpverlening ingerold. Wat me erg goed paste was het mensenwerk in combinatie met muziek als middel. Ik ben graag onder de mensen, maak makkelijk contact en geniet van de verbinding met mensen. Na jarenlange werkervaring als muziektherapeut maakte ik in 2000 kennis met de systeemgerichte werkwijze voor het aanpakken van problemen. Mijn eerste familieopstelling bij Parre en Deden Consultancy was het begin van nieuwe persoonlijke ontwikkeling en een andere zienswijze. Het vraagstuk, waar mensen begeleiding bij wensen, staat nooit op zichzelf. Er is altijd een verband met andere personen, zaken of gebeurtenissen. Deze verbanden blootleggen en de vraag opnieuw bekijken is basis geworden van mijn werkwijze. In 2007 heb ik de muziek beroepsmatig losgelaten en ben ik me gaan richten op het gezin; de basis van elk mens. Diverse boeiende opleidingen, trainingen en workshops hebben me enorm verrijkt en ertoe bijgedragen dat ik nog steeds positief en stevig geworteld in het leven sta. Als intensieve ortho-pedagogische gezinsbegeleider (IOG) in de kinder- en jeugdzorg ben ik tevens werkzaam bij Dichterbij. Hier zet ik mijn systeemgerichte expertise in bij het begeleiden en adviseren van het kind, het gezin, het netwerk en andere betrokkenen. Mooi werk. Systeemgericht werken beperkt zich niet tot een specifieke doelgroep. Iedereen maakt onderdeel uit van een groter geheel, de context. Of je daar nu in staat als kind, ouder, volwassene, vriend, collega, ondergeschikte, leidinggevende etc., voor iedereen behoort er een kloppende plek te zijn met bijbehorende verantwoordelijkheden. In 2009 ben ik gestart met mijn eigen praktijk Vie-Zie om mijn kennis en ervaring voor een bredere doelgroep in te kunnen zetten. Inmiddels heb ik met grote betrokkenheid en plezier mensen begeleid in individuele persoonlijke trajecten, gezinstherapieën, teamsessies, familie- en loopbaanopstellingen, supervisies, workshops en trainingen voor professionals. Ik daag mezelf uit en blijf in ontwikkeling door intervisie, supervisie en bijscholing. Mijn gezin en mijn werk is mijn persoonlijke leerschool waar elke dag geïnvesteerd, geoefend en geoogst kan worden. Ontspanning haal ik onder meer uit hardlopen, essentrics en windsurfen. Ik ben partner, moeder, vriendin, collega en ook eigen baas en ik weet dat het soms een hele klus is om in balans te blijven. Ik hou van afwisseling en verrassingen, dat past bij mij. Mijn motto is: het leven vol nemen. Er valt tenslotte zoveel te beleven. Kijk en leer van je leven.
Mary van Deursen "Kijk en leer van je leven"
Familieopstellingen Families vormen een gesloten systeem dat voortdurend op zoek is naar evenwicht. Familieleden zijn vaak onbewust bereid om alles te doen voor het welzijn van de ander. Zo kunnen er verstrikkingen en rolverwisselingen ontstaan met als gevolg sociale, psychische of lichamelijke klachten. Er zijn nog vele andere systemen waarin mensen een verband hebben met elkaar zoals, school, klas, organisatie, team, vereniging etc. en ook daar kan een disbalans ontstaan. Volgens Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, doen zich binnen vrijwel elke familie gebeurtenissen voor die de familieharmonie verstoren. Het is belangrijk dat niemand in een familie vergeten of buiten gesloten wordt. Gebeurtenissen als vroegtijdig overlijden van één van de familieleden, echtscheiding, miskraam, abortus, tragische ongevallen, een 'verstoten' familielid, adoptie, religie, oorlog en geweld kunnen van essentiële invloed zijn. Het kan bewust maar vaker nog onbewust generaties lang doorwerken en voor problemen zorgen bij afzonderlijke leden. Denk bijvoorbeeld maar aan de uitdrukking “Kind van de rekening zijn” en “Die heeft het niet van een vreemde”. De Opstelling Een opstelling is een doeltreffende en krachtige methode die als het ware de onderliggende dynamiek, “ de onderstroom”, zichtbaar maakt. Het verschaft nieuwe inzichten over persoonlijke, opvoedkundige, familiaire en/of werk gerelateerde vragen. Het kan ook verheldering brengen bij thema’s die te maken hebben met bijv. relaties, angst, rouw, schuld, keuzes maken, omgaan met autoriteit, opkomen voor jezelf. Aan de hand van een vraag kiest de deelnemer uit de groep aanwezige mensen, representanten voor zijn familieleden of voor belangrijke thema’s uit zijn leven. Vervolgens geeft hij ze een plek in de ruimte. Vanuit deze plek en de vragen die de begeleider stelt krijgen de plaatsvervangers toegang tot gevoelens en onderlinge verhoudingen van de oorspronkelijke familieleden en/of opgestelde thema’s. Op deze manier worden patronen en verstrikkingen zichtbaar. De begeleider gaat op basis van inzicht en informatie van de representanten het systeem stap voor stap herordenen. Hierbij wordt rekening gehouden met: de balans tussen geven en nemen, rangorde, binding en erkennen wat is. Zo ontstaat er een nieuw beeld, waardoor een andere beleving van het systeem mogelijk wordt, die op een diepliggend niveau kan doorwerken. Zowel het opstellen van de eigen familie als het representant zijn voor een familielid van iemand anders is een intense en leerzame ervaring. Opstellingen worden ingezet voor mensen met persoonlijke, relationele, sociale, psychische of lichamelijke klachten in de privé- maar ook in de werksfeer. Verder iedereen die geïnteresseerd is en kennis wil maken met deze ervaringsgerichte en inzichtgevende methodiek. Opstellingen en systemische trainingen kunnen verder ook worden toegepast bij loopbaantrajecten, opleidingen voor professionals, bij werk- vakgroepen, bij bedrijven etc. Overal waar mensen een systeem vormen met elkaar. Workshops Voor geplande data zie agenda. Op verzoek worden ook lezingen, workshops of trainingen verzorgd. Neem gerust contact op om mogelijkheden te bespreken en ideeën verder uit te werken.
Systemische Gezinsbegeleiding Ouders en verzorgers hebben het beste met hun kinderen voor en wensen zich een harmonische gezinssituatie. Toch kunnen er periodes zijn waarin het opvoeden niet gaat zoals je het graag zou willen. Het verloopt stroef en je weet niet meer hoe verder. Systemische gezinsbegeleiding wordt ingezet om te verhelderen wat oorzaak is van de problemen en biedt praktische ondersteuning om tot verbetering te komen. Met behulp van verschillende systemische, ervarings- en oplossingsgerichte technieken bekijk ik samen met ouders welke personen, zaken of overtuigingen van invloed zijn op de problematische situatie. Veranderen gaat niet vanzelf. Door middel van thuisopdrachten met aandacht voor ieders rol, gedrag en verantwoordelijkheid komt er verandering. Afhankelijk van de begeleidingsvraag wordt er gewerkt met de ouders en het kind, samen of apart. Deze begeleiding kan met name ingezet worden voor: - iedereen met kleine of grote vragen over opvoeding en gezinssituatie; - kinderen en jeugdigen die niet lekker in hun vel zitten; - gezinnen met een verstandelijk beperkt kind; - echtparen die gaan scheiden of uit elkaar zijn met vragen over relaties, kinderen, stiefkinderen, omgang met    ex, familie e.d.; - andere hulpverleners die advies of tijdelijke systeemgerichte inzet bij cliënten wensen.
Wanneer de tijd rijp is volgt ontwikkeling
Als één schaap over de dam is...
Coaching groepen In een groep vinden allerlei dynamische processen plaats. Sommige zichtbaar en bewust andere onzichtbaar en onbewust. Dit kan tot gevolg hebben dat een groep-team-club etc. niet tot volle bloei kan komen, dat doelen stagneren, dat communicatie verstart, dat persoonlijke kwaliteiten niet aangeboord worden, kortom dat het samen niet fijn (werken) is. Er spelen in een groep altijd verschillende belangen en die kunnen botsen met elkaar. Helderheid verschaffen in afzonderlijke belangen, doelen, ordening, verantwoordelijkheden van jezelf, de ander en de organisatie brengt inzicht. De systeemgerichte invalhoek heeft mooie methodes om ook de onderliggende dynamiek boven tafel te krijgen. De transparantie en soms ook confrontatie geeft opnieuw richting aan dat waar de groep en de afzonderlijke leden voor staan. Met volle kracht vooruit. Supervisie Supervisie is een vorm van begeleiding die wordt gebruikt voor bezinning op werk en hoe je daar als mens instaat om weer het beste uit jezelf te halen. Degene die om supervisie vraagt stelt eigen doelen en is zelf verantwoordelijk voor het leerproces.In gesprek of door middel van oefeningen ontstaat bewustzijn van eigen denken, handelen en voelen. Er is ook ruimte voor privézaken omdat het een niet losstaat van het ander. Met de nieuwe inzichten komt een veranderingsproces op gang wat de persoon en het werk ten goede komt. Vaak wordt supervisie door de werkgever vergoed omdat deze er profijt van heeft als de werknemer reflecteert op hoe hij als mens en professional het werk ervaart en zich inzet voor verdere ontplooiing. In eerste instantie starten we met 3 bijeenkomsten van 1½ uur. Leerdoelen kun je zelf of samen met je werkgever opstellen. Dan vindt er een korte evaluatie plaats, dit kan in overleg ook samen met de werkgever. Deze evaluatie zal gaan over het proces, niet specifiek over de inhoud. Indien nodig worden nieuwe gesprekken en een evaluatiemoment gepland. Mocht er op een ander gebied meer professionele begeleiding noodzakelijk zijn dan wordt dat als advies kenbaar gemaakt.
Individuele coaching Dit kun je inzetten op momenten dat je even pas op de plaats wilt maken of als je voor belangrijke keuzes in je leven staat. Dit kan gaan over je privé, over je werk, over studierichting etc. De individuele begeleiding is maatwerk. Met behulp van opstellingstechnieken wordt de vraag verhelderd, genuanceerd en teruggebracht naar de kern om weer inzicht en overzicht te krijgen. Met opbouwende en praktische adviezen kun je weer hernieuwd keuzes maken en richting geven aan je eigen leven. De coaching is gericht op het zelf leren zien van patronen en het vinden van verbeter mogelijkheden. De coach is slechts begeleider van dit proces. Mijn houding is open, direct en eerlijk. Indien nodig ga ik confrontaties niet uit de weg. Daar waar het weer luchtig gemaakt kan worden zal ik met humor en creativiteit de realiteit duiden. In een aantal bijeenkomsten heb je al helderheid.
vakantiehuis Les Chemins Croisés
Meer info Workshops
flyer Vitaliteitsweek Hemelvaart 2015
Is de hemel vandaag nog grauw, morgen is die blauw.
Position training en stages, Frankrijk
Cursus Volksuniversiteit Venray
Tarieven - Kennismaking gratis. - Begeleiding/Counseling/Coaching: € 68,- per consult (incl. 21% BTW) - Huisbezoeken: reiskosten € 0,29 per km, reistijd € 30,- per uur. Voor bedrijven/organisaties wordt een offerte op maat gemaakt, zowel voor supervisie en coachings trajecten als voor groepen.
Agenda 2015 Workshops Familie- en loopbaanopstellingenZaterdag 7 maart, van 9.30 – 16.30 uur bij Xtra4people in Melderslo (€ 65,-).Zaterdag 30 mei, van 9.30 – 16.30 uur bij Xtra4people in Melderslo (€ 65,-). Vitaliteitsweek Zuid Frankrijk Hemelvaart 2015Samen met lifecoach Ilse Mulder organiseren we diverse vitaliteitsactiviteiten op een 1200 meter hoge berg met het mooiste uitzicht op het lac de Serre Poncon!! Het is uiterst geschikt om je na de donkere winterse periode weer op te peppen: je gaat aan de slag met gezonde voeding, beweging, yoga, mindfulness, individuele en groepscoaching (familieopstellingen). We verblijven op basis van volpension, in het vakantiehuis Les Chemins Croisés (met privé zwembad, yogazaal en sauna). Nieuwsgierig? Kijk op de website voor het precieze programma van de Vitaliteitsweek. Of bekijk de digitale flyer. Volksuniversiteit CursusKennismaken met Familie-/loopbaanopstellingen in 3 bijeenkomsten. Deze cursus vindt in het voorjaar van 2015 plaats.Meer informatie: klik hieronder op de link.
Marlies van Casteren, logopedie, stottertherapie
Iedere appel heeft een zon en een schaduwkantDe hele appel is de oogst
inZichtadvies, Arbeid, Gezondheid en Welzijn
Maria van de Geer, diëtist
Volksuniversiteit Venray
Kids in Control
Samenwerking Er is samenwerking met de volgende organisaties/hulpverleners.
Fysiotherapie De Rijk
www.de-nfg.nl
Online coaching iPitt
Heleen Geurts, systemisch leerlingbegeleider
www.pgb.nl
Contact Mary van Deursen, Vie-Zie Laagheidehof 40 5804 XC Venray telefoon 06-42387262
Registraties - Lid van de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG) - Geregistreerd bij de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk    Werk (VPMW) als Psychosociaal therapeut, Counselor en Coach - Gcoach geregistreerd - Kamer van Koophandel nr. 14122649 - BTW nr. NL 165981210B01
Als dochter van een appelboer spreekt deze wijsheid mij aan.
De Rooyse Wissel, forensisch centrum
Werkwijze Wederzijdse kennismaking is gratis. Afhankelijk van de vraag maken we vervolgafspraken. Vaak leveren enkele gesprekken al nieuw inzichten op en zijn trajecten kortdurend. In het geval van gezinsbegeleiding stemmen we af welke gezinsleden begeleid worden. Huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Als je niet naar de praktijk kunt komen is het mogelijk te werken met behulp van facetime, Skype, mail of telefoon. De tijd wordt in rekening gebracht.
Ingrid van de Akker, beeldend therapeut
Kleur Kinder- en Jeugdzorg
Xtra4people
Dieuwke Aberson, psycholoog, docent ACC
Vergoedingen Door een groot aantal zorgverzekeraars worden bij een aanvullende verzekering de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijk op de website van de NFG. Kosten kunnen ook vergoed worden vanuit het Persoon Gebonden Budget (PGB). Voor meer informatie zie: www.pgb.nl Indien kosten niet vergoed worden door uw verzekering en dit een obstakel voor u is, kan in overleg het tarief bijgesteld worden.
info@vie-zie.nl
webdesign: PABLO Graphics
Academie voor Counseling en Coaching
Parre en Deden Consultancy